I o nás I služby I servis I reference I kontakt I    
 
služby
 
 
Elektroinstalace NN (nízkého napětí – do 1000V AC a 1500V DC)

- rodinné domy
- přípojky
- veřejné osvětlení
- průmyslové instalace, haly, obchody…

Zařízení LPS – ochrana před bleskem (hromosvod)
- rodinné domy
- haly
- státní instituce
- FV elektrárny

Revize, zkoušky, kontroly, školení
Jak jsou důležité revize elektroinstalací a spotřebičů…

V každém případě je třeba si uvědomit, že správnou funkcí jakékoli elektroinstalace je hlavně bezpečnost. Proto se provádí revize, zkoušky, kontroly a školení.  Revize se provádí dle zákonů ČR, nařízení vlády, českých a evropských norem, kdy vždy je zodpovědný provozovatel zařízení, že jsou zařízení pravidelně kontrolována a monitorována.  V případě jakéhokoli úrazu elektrickým proudem nebo škodách na majetku je vždy vyžadována státními i soukromými institucemi pravidelné revizní protokoly. Je třeba si dále především uvědomit a eliminovat situace s případným „úrazem elektrickým proudem“, kdy pravidelnými kontrolami a revizemi se předchází.

Jak jsou důležitá školení… (dle vyhlášky 50/1978 Sb.)

Školení se provádí z několika důvodů: prvním důvodem je obeznámení pracovníka s bezpečností práce na zařízení (+ případnou obsluhou), bezpečností práce v prostorech se zvýšenou mírou nebezpečí úrazu (par. 4 - osoba poučená, 5 – osoba znalá, 6 – osoba pro samostatnou činnost, 7 – osoba pro samostatnou činnost s vyšší kvalifikací, 8 – osoba pro samostatnou činnost dodavatelským způsobem) Všechna školení jsou prováděna s bývalým inspektorem IBP (inspektorát bezpečnosti práce).

Slaboproudé rozvody a systémy:
- zabezpečovací systémy (EZS)
- požární signalizace (EPS)
- kamerové systémy (CCTV)
- měření a regulace vytápění (MaR)
- anténní rozvody (STA)
- kabeláže počítačových sítí (LAN)
- IT systémy, komunikace
- správa IT systémů
- telefonní rozvody a ústředny
- čipové vstupní systémy
- servis

Speciální instalace:
- fotovoltaické elektrárny
- solární elektrárny
- elektroinstalace na bázi datové sběrnice
- protipožární ucpávky
- speciální osvětlení

 
     
SERVIS 24 HOD. I  HOT-LINE +420 775 986 986